•  

  •  

  •  

  •  

MARIAPOLIS 2022 : Tijd nemen (6-10 juli)

 

Welkom op de site van de Mariapolis 2022 !

We dromen ervan om deze zomer tijd te nemen op de Mariapolis.  Ons team bereidt alvast een warm onthaal en een mooi programma voor!


Wat is de Mariapolis?

Vier dagen die we samen opbouwen en beleven - Op elk ogenblik broederlijkheid mogen ervaren en er zelf durven voor gaan.

  • Een tijd om te herbronnen en uit te wisselen in het licht van de gemeenschapsspiritualiteit van de Focolare-beweging
  • Ludieke, recreatieve, sportieve momenten: wandelingen, spelletjes, uitstappen, vrije tijd …

  • Een intergenerationele bijeenkomstvoor ieder wat wils qua activiteiten :  in familieverband, onder volwassenen, voor de kinderen en jongeren.

  • Een verkwikkende vakantie in een familiale sfeer om samen, ongeacht ieders geloofs- of filosofische overtuiging een meer rechtvaardige samenleving op te bouwen waarin mensen, relaties, eerbied voor de aarde en al haar bewoners op de eerste plaats staan.

 

De Focolare-beweging vertegenwoordigt een spirituele stroming erkend door de Katholieke Kerk; een gemeenschapsspiritualiteit die berust op het gebed van Jezus: «Vader, mogen allen één zijn» (Joh. 17,21).